Oznamy

                                                                →  PRÍRUČKA OPATROVATEĽA PL

Žilinský Samosprávny Kraj

STRATÉGIA 22+: Kraj pomáha všetkým

Žilinská župa vynakladá na oblasť sociálnej starostlivosti významnú časť svojho rozpočtu. Je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb a prispieva aj na služby pre občanov u neverejných poskytovateľov. V sociálnej oblasti sme v mene Stratégie Žilinský kraj 22+ uskutočnili množstvo pozitívnych zmien, ktoré predtým v našom kraji absentovali. Pozrite si spolu s nami úspechy, na ktoré sme hrdí.
Viac info o Stratégii22+: https://bit.ly/2OwSShw


Aktuality


Aktivity- september

Aktivity- september

Zobraziť...

Aktivity- august

Aktivity- august

Zobraziť...

Aktivity- júl

Aktivity- júl

Zobraziť...

Aktivity- jún

Aktivity- jún

Zobraziť...

Aktivity- máj

Aktivity- máj

Zobraziť...

Aktivity- apríl

Aktivity- apríl

Zobraziť...

Aktivity- marec

Aktivity- marec

Zobraziť...

Deň sv. Valentína

Deň sv. Valentína

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac október 2021 v CSS ORAVA:

 • 01. 10 Svetový deň hudby – hra na hudobných nástrojoch, Karaoke Show, hudobno-pohybové hry
 •  Terapeutické vystúpenie zdravotných klaunov- Červený nos (v závislosti od situácie a aktuálnych opatrení v súvislosti s COVID-19)
 •  Duchovné aktivity- mesiac úcty k Panne Márii prostredníctvom ruženca, návšteva cintorínov, úprava hrobov
 • Mesiac úcty k starším- výroba darčekov, písanie pohľadníc pre svojich starých rodičov, seniorov, sladké koláčiky pre PSS na ul. SNP
 • Beseda- „Miesto môjmu srdcu blízke“
 • Reminiscenčná terapia- vytvorenie reminiscenčného kútika
 • Činnostná terapia– úprava okolia, jesenné práce v areáli, nápady z gaštanov, výroba jesenných dekorácií, výroba vencov ku Pamiatke zosnulých, výzdoba oddelení, výroba výrobkov s potlačou
 • Podpora pamäťových schopností PSS– pracovné listy (trívium), logické hry, doplňovačky – prevencia pred demenciou
 • Arteterapia– jesenné obrázky z listov, koláž z fotiek
 • Kulinoterapia- „Pečieme zdravo a chutne“, Svetový deň výživy 16.10, Svetový deň vajec 8.10 - výhody a význam vaječných produktov v strave
 • Pohybové aktivity- Svetový deň chrbtice 16.10 - posilňovacie cvičenia, individuálne cvičenia s PSS v spolupráci s fyzioterapeutom, nácvik tanečnej choreografie, jesenné vychádzky do prírody

Oslavy menín: 4.10 František, 19.10 Kristián, 20.10 Vendelín

Oslavy narodenín: Jaroslav 57 r., Milan 48 r., Rudolf 64 r., Ladislav 48 r., Ľudovít 48 r., Michal 42 r., Miroslav 56 r., Milan 48 r., František 60 r., Daniel 47 r., Stanislav 45 r.

Naše pracoviská

Október 2021

 • Medzinárodný deň starších ľudí. Beseda o starobe a ľudských právach starších ľudí.
 • Riešenie potrieb a požiadaviek PSS. Komunikácia s PSS. Nákupy pre PSS.
 • Biblioterapia. Čítanie z Katolíckych novín.
 • Deň starých rodičov. Reminiscenčná terapia.
 • Rozhovory, spomienky na vnúčatá, pozeranie albumov a fotografií rodiny a vnúčat.
 • Vyplácanie dôchodkov.
 • Sociálne vzťahy. Oslava narodenín PSS – Boženka 84 rokov, spoločné posedenie s PSS.
 • Tréning pamäte. Spoločné lúštenie krížoviek, hádanky.
 • Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.
 • Pohybová terapia – dychové cvičenia, pohybové cvičenia, cvičenia na prekrvenie končatín, kinestetická mobilizácia, cvičenia s overballom a therabandom.
 • Muzikoterapia – spievanie obľúbených piesní.
 • Mozgový strečing – lúštenie krížoviek, hádanky.
 • Činnostná terapia, ergoterapia, arteterapia - výroba háčkovaných dečiek, vyšívanie. Jednoduché pomocné práce v záhrade, v areáli zariadenia.
 • Pobyt vonku - v závislosti od počasia, priebežne.

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)