Oznamy

PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE                                                                                                                                                             NÁVŠTEVY V CSS ORAVA  

Žilinský Samosprávny Kraj

STRATÉGIA 22+: Kraj pomáha všetkým

Žilinská župa vynakladá na oblasť sociálnej starostlivosti významnú časť svojho rozpočtu. Je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb a prispieva aj na služby pre občanov u neverejných poskytovateľov. V sociálnej oblasti sme v mene Stratégie Žilinský kraj 22+ uskutočnili množstvo pozitívnych zmien, ktoré predtým v našom kraji absentovali. Pozrite si spolu s nami úspechy, na ktoré sme hrdí.
Viac info o Stratégii22+: https://bit.ly/2OwSShw


Aktuality


Aktivity- august

Aktivity- august

Zobraziť...

Aktivity- júl

Aktivity- júl

Zobraziť...

Aktivity- jún

Aktivity- jún

Zobraziť...

Aktivity- máj

Aktivity- máj

Zobraziť...

Aktivity- apríl

Aktivity- apríl

Zobraziť...

Aktivity- marec

Aktivity- marec

Zobraziť...

Deň sv. Valentína

Deň sv. Valentína

Zobraziť...

Fašiangy

Fašiangy

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac september 2021 v CSS ORAVA:

 • Besedy a prednášky: „Svetový deň prvej pomoci“ (linka rýchlej pomoci + DVD k tejto téme), „Svetový deň srdca“ (význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami + prezentácia), „Účinky liečivých bylín“ (účinky liečivých bylín, varenie bylinkových čajov, aromaterapia), „Svetový deň vďačnosti“ (beseda na tému „Za čo som v živote vďačný?“ + výroba nástenky)
 • „Gril party“ (rozlúčka s letom)  - spoločné posedenie pri hudbe a športových, pohybových aktivitách
 • Tréning pamäte – vedomostný kvíz- otázky zamerané na pamäť, pracovné listy pre kognitívny tréning
 • Arteterapia  - „Farby jesene“- maľovanie stromov akvarelom
 • Podpora fyzického zdravia- športové aktivity v interiéri a exteriéri (florbalové zápasy, turistické vychádzky do blízkeho okolia, jednodňové výlety...)
 • Biblioterapia – sviatok sv. Michala- patróna chorých, Sedembolestná Panna Mária-spoločné modlitby, čítanie (s porozumením) kníh podľa výberu PSS
 • Kulinoterapia- príprava jednoduchých jedál podľa výberu PSS, zber a spracovanie úrody, „Deň mlieka“- príprava mliečnych kokteilov, zber šípok „Šípkový čaj- poklad jesene“
 • Pracovná terapia- jesenné práce v areáli zariadenia, úprava a čistenie hrobov zosnulých PSS
 • Tvorivé dielne- „Dom plný strašidiel“, výroba jesenných dekorácií, výzdoba spoločných priestorov, výroba a púšťanie šarkanov

 

Oslavy menín: 21.9 Matúš, 24.9 Ľuboš, 29.9 Michal, 9.9 Martina

Oslavy narodenín: Ján 44 r., Tibor 52r., Karol 53r., Zdenko 61 r., Ľubomír 56r., Jaroslav 25r., Erik 52r., Stanislav 48r., Ján 58r., Jozef 48r., Alojz 58r., Pavol 58r.

Naše pracoviská

September 2021

 • Dychové cvičenia, pohybová terapia.
 • Cvičenia na precvičenie motoriky, rovnováhy, cvičenia na predýchanie pľúc.
 • Riešenie potrieb a požiadaviek PSS.
 • Nákupy pre PSS.
 • Spirituálne potreby.
 • Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska. Spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.
 • Vyplácanie dôchodkov. Mozgový strečing.
 • Trívium – spočítavanie euro, lúštenie krížoviek.

 

 

 

 

 • Komunikácia, reminiscenčná terapia.
 • Rozhovory na tému rodina, pozeranie rodinných albumov a fotiek.
 • Kulinoterapia. Ovocné osvieženie.
 • Muzikoterapia. Spievanie ľudových piesní.
 • Biblioterapia. Čítanie obľúbených kníh a časopisov.
 • Stretnutie výboru PSS – seba obhajovanie, potreby a požiadavky PSS.
 • Činnostná terapia, pracovná terapia, ergoterapia, arteterapia - výroba dečiek, vyšívanie. Jednoduché pomocné práce v záhrade, v areáli zariadenia.
 • Pobyt vonku - v závislosti od počasia – priebežne.

Oslava menín: Mária

Oslava narodenín: Žofia – 74 r., Mária, Helena – 79 r.

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)