Pripravujeme

 • Plán aktivít na mesiac august 2019 v CSS ORAVA:

   

  14.08.2019 Turistická vychádzka “Rozhľadňa Borová nad Tvrdošínom” –akcia regionálneho charakteru

  25-28.2019 Tenisový kemp a Majstrovstvá Slovenska v Tenise, Bratislava                                                                                                        

  Vzdelávacie aktivity:

  -Orientácia v čase (vzdelávacia hra “Hodiny”)

  -Detská jazyková škola “Angličtina hrou”

  -Včelárstvo- život včiel, výroba úľu, ochutnávka medu

  Výlety

  -Krokotúra- pravidelné vychádzky po okolí Tvrdošína

  Športová činnosť:

  -Športový deň CSS ORAVA (preťahovanie lanom, skákanie gumy/ ”škôlky”, štafetka, skákanie vo vreci, bedminton, kolky, skok cez švihadlo…)

  -Posilňovacie cviky v telocvični

  Terapia prácou:

  -Realizácia projektu TESCO-komunitná záhrada -záverečné práce

  Kulinoterapia:

  -Zmrzlinkové odpoludnie s ocvocím a čokoládou

  -Pečenie “Bublaniny”

  -Šľahačková party

  Duchovné aktivity v kaplnke bl. Zdenky Shelingovej :

  - Čítanie literatúry s náboženskou tématikou

  - Spoločné modlitby: Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Rruženec

  + Pravidelná účasť na sv. Omšiach v Tvrdošíne                           


 •  

  Reminiscenčná terapia:

  -“RETRO DAY” – spomienky na naše detstvo         

  Dramatoterapia:

  -Nácvik program ku príležitosti “Deň otvorených dverí v CSS ORAVA”

  -Nácvik vystúpenia “Žilinský oskar 2019”

  -Nácvik tanca “Let´s dance”

  Arteterapia:

  -Výzdoba oddelení

  -Závesné ozdoby z mušlí

  -“Farebná ryža”- skladanie obrazcov z ryže

  -Obilné kytice- výroba kytíc z obilia, levandule, makovíc

  Biblioterapia:

  -Čítanie rozprávky “Princ”

  -Poznaj našu flóru

  Muzikoterapia:

  -DISCO štvrtky

  -Nácvik ľudových piesní

  -Posluch piesní z Repete

   

   

   

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)