Aktuality"Vianočný zázrak"

Zobraziť...

December 2019

December 2019

Zobraziť...

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

Zobraziť...

ČERVENÝ NOS Clowndoctors v CSS ORAVA

ČERVENÝ NOS Clowndoctors v CSS ORAVA

Zobraziť...

Rekreačno-relaxačný pobyt JOSU Zuberec

Rekreačno-relaxačný pobyt JOSU Zuberec

Zobraziť...

Pracovná terapia- zber úrody a príprava jedál

Pracovná terapia- zber úrody a príprava jedál

Zobraziť...

Hipoterapia- Jazdecký areál Húšť, Dlhá nad Oravou

Hipoterapia- Jazdecký areál Húšť, Dlhá nad Oravou

Zobraziť...

Tenisový tábor a 1. Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v tenise

Tenisový tábor a 1. Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v tenise

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac FEBRUÁR 2020 v CSS ORAVA:

 

 

 
 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)