Aktuality


Kaplnka bl. sestry Zdenky Shelingovej

Kaplnka bl. sestry Zdenky Shelingovej

Zobraziť...

Deň Zeme

Deň Zeme

Zobraziť...

Karneval

Karneval

Zobraziť...

Valentínske tvorivé dielne

Valentínske tvorivé dielne

Zobraziť...

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zobraziť...


"Vianočný zázrak"

Zobraziť...

December 2019

December 2019

Zobraziť...

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac september 2020 v CSS ORAVA:

12.9 Svetový deň prvej pomoci (beseda  - linka rýchlej pomoci, DVD k tejto téme + arteterapia)

22.9 Svetový deň bez áut – rozprávanie sa o alternatívach cestovania

„Gril party“ (exteriér ambulantnej sociálnej služby)  - podľa počasia

„Zmrzlinár“- rozlúčka s letom, zmrzlinové popoludnie pre všetkých- podľa počasia

Muzikoterapia – súťažné dopoludnie (rozoznávanie jednotlivých interpretov), tréning pamäti

Arteterapia  - „Tvoríme z korálok podľa vlastnej fantázie“, „Príchod jesene“, „Môj dom“

Podpora fyzického zdravia- športové aktivity v interiéri a exteriéry (skupinové cvičenia na fit loptách, posilňovacie cvičenia, tenis, futbal, atletika, krátke vychádzky  s PSS)

Biblioterapia – spoločné čítanie (s porozumením) textov podľa výberu PSS, modlitby a čítanie zo svätého písma v kaplnke bl. sestry Zdenky „Sviatok Sedembolestnej Panny Márie“

Kulinoterapia- príprava jednoduchých jedál podľa výberu PSS a príprava jedál z našej úrody

Pracovná terapia- práce v komunitnej záhrade, zber úrody, úprava a čistenie hrobov

Podpora pamäťových schopností – bezpečnosť na cestách (dopravné značky z pohľadu chodca)

Činnostná terapia- výroba hmyzieho domčeka

Príprava a nácvik kultúrnych programov

Oslavy menín: 21.9 Matúš, 24.9 Ľuboš, 29.9 Michal, 9.9 Martina

Oslavy narodenín: Ján 43 r., Tibor 51r., Karol 52r., Ľubomír 55r., Jaroslav 24r., Erik 51r., Stanislav 47r., Ján 57r., Jozef 47r., Alojz 57r.,Pavol 57r.

Plán aktivít v CSS ORAVA, ul. SNP
September 2020

2.9. Pracovná terapia.
Estetizácia areálu – pomoc pri zhotovení nástenky z aktivít PSS.
3.9. Sociálne vzťahy.
Oslava narodenín PSS – 73 r.
4.9. Dychové cvičenia, pohybová terapia.
Cvičenia na precvičenie motoriky a pohybové cvičenia.
7.9. Biblioterapia.
Čítanie kníh a časopisov.
9.9. Riešenie potrieb a požiadaviek PSS.
Nákupy pre PSS.
10.9. Pohybová terapia.
Cvičenia s Overballom a Therabandom.
12.9. Sociálne vzťahy.
Oslava menín 3 PSS – Mária.
15.9. Spirituálne potreby.
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska. Spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.
16.9. Vyplácanie dôchodkov.
Trívium – spočítavanie euro.
18.9. Komunikácia, reminiscenčná terapia.
Rozhovory na tému rodina, pozeranie rodinných albumov a fotiek.
21.09. Tréning pamäte.
Spoločné lúštenie krížoviek, hádanky.
22.9. Riešenie potrieb a požiadaviek PSS.
Nákupy pre PSS.
23.9. Sociálne vzťahy. Muzikoterapia.
Oslava menín PSS -Zdenka.
24.9. Posedenie v záhrade, sociálne vzťahy.
Spoločné posedenie v záhrade spojené s komunikáciou.
25.9. Sociálne vzťahy. Muzikoterapia.
Oslava narodenín PSS – 78 r.
28.9. Kulinoterapia.
Letné ovocné osvieženie.
29.9. Dychové cvičenia, pohybová terapia.
Cvičenia na precvičenie motoriky, rovnováhy a pohybové cvičenia.
30.9. Biblioterapia.
Čítanie kníh a časopisov s duchovnou tematikou.
Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.
Pohybová terapia – dychové cvičenia, pohybové cvičenia, cvičenia na prekrvenie končatín, kinestetická mobilizácia, cvičenia s overballom a therabandom.
Muzikoterapia – spievanie obľúbených piesní.
Dramatoterapia, biblioterapia
Čítanie obľúbených kníh a časopisov. Čítanie z knihy M. Kuffa: Kazateľnica život, Maturita z lásky.
Mozgový strečing – lúštenie krížoviek, hádanky.
Činnostná terapia, ergoterapia, arteterapia - výroba háčkovaných dečiek, vyšívanie. Jednoduché pomocné práce v záhrade, v areáli zariadenia.
Oslavy narodenín: Žofia – 73 r., Mária – 78 r.
Oslavy menín: Mária, Zdenka

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)