/content/Poďakovanie.pdf


Aktuality


Kaplnka bl. sestry Zdenky Shelingovej

Kaplnka bl. sestry Zdenky Shelingovej

Zobraziť...

Deň Zeme

Deň Zeme

Zobraziť...

Karneval

Karneval

Zobraziť...

Valentínske tvorivé dielne

Valentínske tvorivé dielne

Zobraziť...

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zobraziť...


"Vianočný zázrak"

Zobraziť...

December 2019

December 2019

Zobraziť...

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac August 2020 v CSS ORAVA:

 • Opekanie špekačiek, grilovanie v závislosti od počasia
 • Biblioterapia- čítanie príbehov na pokračovanie v exteriéri
 • Arteterapia- maľba na plátno, maľovanie na skaly
 • Kulinoterapia- príprava jednoduchých jedál, zmrzlinové party, pečenie koláčov podľa výberu PSS
 • Sociálna rehabilitácia- starostlivosť o domácnosť, podpora PSS k samostatnosti
 • Športové aktivity v areáli- bicyklovanie, Nordic Walking, futbal, Tenisová liga 2020, pohybové cvičenia s fyzioterapeutkou
 • Muzikoterapia- tanec, spev, diskotéky pod holým nebom
 • Výroba výrobkov a príprava na „Festival drobného ovocia“
 • Pracovná terapia- práce na políčku, v skleníku, starostlivosť o stromčeky kvetinové a bylinkové záhony, skrášľovanie a estetizácia areálu
 • Dramatoterapia- nácvik scénky „Profesionáli“
 • Slnečný kúpeľ- pobyt na slnku
 • Spomienkové premietanie – reminiscenčná terapia


Oslavy menín: 04.8 Dominik, 13.8 Ľubomír, 25.8 Ľudovít
Oslavy narodenín: Zdenko 47r., Ján 58r., Jozef 43r., Miroslav 49r., Zdenko 50r., Miroslav 53r., Roman 45r., Milan 46r., Miroslav 22r., Dušan 54r., Jozef 49r., Vendelín 21r., Jozef 51r.

Plán aktivít v CSS ORAVA, ul. SNP
August 2020

 

3.8. Pracovná terapia.

Estetizácia areálu – pomoc pri zhotovení nástenky z aktivít PSS.

4.8. Dychové cvičenia, pohybová terapia.

Cvičenia na precvičenie motoriky a pohybové cvičenia.

5.8. Biblioterapia.

Čítanie kníh a časopisov.

6.8. Riešenie potrieb a požiadaviek PSS.

Nákupy pre PSS.

7.8. Sociálne vzťahy.

Oslava menín PSS - Štefánia.

10.8. Pracovná terapia.

Estetizácia areálu – práce v záhrade.

14.8. Sociálne vzťahy.

Oslava narodenín PSS – 89 r.

17.8. Vyplácanie dôchodkov.

Trívium – spočítavanie euro.

18.8. Komunikácia, reminiscenčná terapia.

Rozhovory na tému rodina.

20.08. Tréning pamäte.

Spoločné lúštenie krížoviek, hádanky.

24.8. Posedenie v záhrade, sociálne vzťahy.

Spoločné posedenie v záhrade spojené s komunikáciou.

26.8. Kulinoterapia. Zmrzlinová párty.

Letné osvieženie.

28.8. Biblioterapia.

Čítanie kníh a časopisov.

31.8. Muzikoterapia.

Spievanie obľúbených piesní, počúvanie ľudových piesní.

Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.

Pohybová terapia – dychové cvičenia, pohybové cvičenia, cvičenia na prekrvenie končatín, kinestetická mobilizácia, cvičenia s overballom a therabandom.

Muzikoterapia – spievanie obľúbených piesní.

Dramatoterapia, biblioterapia

Čítanie obľúbených kníh a časopisov. Čítanie z knihy M. Kuffa: Kazateľnica život, Maturita z lásky.

Mozgový strečing – lúštenie krížoviek, hádanky.

Činnostná terapia, ergoterapia, arteterapia - výroba háčkovaných dečiek, vyšívanie. Jednoduché pomocné práce v záhrade, v areáli zariadenia.

Oslavy  narodenín           Magdaléna  89 r.

Oslavy menín                    Štefánia 07.08.2020

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)