Oznamy

                                                                →  PRÍRUČKA OPATROVATEĽA PL

Žilinský Samosprávny Kraj

STRATÉGIA 22+: Kraj pomáha všetkým

Žilinská župa vynakladá na oblasť sociálnej starostlivosti významnú časť svojho rozpočtu. Je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb a prispieva aj na služby pre občanov u neverejných poskytovateľov. V sociálnej oblasti sme v mene Stratégie Žilinský kraj 22+ uskutočnili množstvo pozitívnych zmien, ktoré predtým v našom kraji absentovali. Pozrite si spolu s nami úspechy, na ktoré sme hrdí.
Viac info o Stratégii22+: https://bit.ly/2OwSShw


Aktuality


Aktivity- október

Aktivity- október

Zobraziť...

Aktivity- september

Aktivity- september

Zobraziť...

Aktivity- august

Aktivity- august

Zobraziť...

Aktivity- júl

Aktivity- júl

Zobraziť...

Aktivity- jún

Aktivity- jún

Zobraziť...

Aktivity- máj

Aktivity- máj

Zobraziť...

Aktivity- apríl

Aktivity- apríl

Zobraziť...

Aktivity- marec

Aktivity- marec

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac december 2021 v CSS ORAVA:

 • Činnostná terapia- výroba vianočných dekorácií, výrobkov, výzdoba spoločných priestorov a vianočných stromčekov
 • Stretnutie s Mikulášom- 06.12.2021
 • Kulinoterapia- pečenie vianočných oblátok, trubičiek, pečenie a zdobenie medovníkov
 • Sociálna komunikácia- písanie a výroba vianočných pozdravov pre priateľov, rodinných príslušníkov, sponzorov, Vianočná pošta- písanie listu Ježiškovi, beseda „Vianočné zvyky a tradície na Slovensku“
 • Dramatoterapia- nácvik hudobno-dramatického programu, príprava vianočného programu
 • Muzikoterapia- spievame vianočné koledy
 • Realizovanie projektov- Vianočný zázrak, Vianočná pošta, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Vianočné želania PSS CSS ORAVA
 • Duchovné aktivity- modlitby v kaplnke, predvianočná svätá spoveď
 • Filmové Vianoce- čítanie a premietanie DVD rozprávok a filmov s vianočnou tematikou
 • Silvestrovský punč- spoločné posedenie, reminiscenčná terapia- premietanie fotografií a spomínanie na spoločné chvíle a zážitky, ktoré sme zažili počas roka 2021
 • Vianočné trhy v CSS ORAVA- výstava a predaj výrobkov PSS
 • Pobyt na čerstvom vzduchu- vychádzky do prírody, areálu

Oslavy menín: 26.12 Štefan

Oslavy narodenín: Matúš 38 r., Ján 51 r., Radovan 48 r., Anton 47 r., Štefan 55 r., Peter 56 r., Jaroslav 33 r., Viliam 59 r., Michal 52 r., Ján 63 r., Peter 45 r., Rastislav 50 r., Milan 44 r., Alexandra 23r.

Naše pracoviská

Plán aktivít na mesiac December 2021

 • Medzinárodný deň zdravotne postihnutých osôb. Beseda.
 • Mikuláš – kultúrny program.
 • Medzinárodný deň ľudských práv. Rozhovory s PSS na tému ľudské práva. Seba obhajovanie. Stretnutie výboru PSS.
 • Dôchodky. Trívium. Vyplácanie dôchodkov.
 • Pracovná terapia. Estetizácia prostredia. Vianočná výzdoba areálu zariadenia.
 • Komunikácia, reminiscenčná terapia. Rozhovory na tému rodina, vianočné sviatky v kruhu rodiny. Pozeranie fotiek a albumov.
 • Riešenie potrieb a požiadaviek PSS. Nákupy vianočných darčekov pre rodiny PSS.
 • Predvianočné posedenie s PSS. Varenie punču. Pečenie vianočných oplátok.

 

 

 

 

 • Muzikoterapia. Počúvanie vianočných kolied.
 • Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou. Svätá spoveď.
 • Pohybová terapia – dychové cvičenia, pohybové cvičenia, cvičenia na prekrvenie končatín.
 • Biblioterapia. Čítanie kníh a časopisov – príprava na vianočné sviatky.
 • Činnostná terapia, ergoterapia, arteterapia - výroba háčkovaných dečiek, vyšívanie. Jednoduché pomocné práce v areáli zariadenia.
 • Pobyt vonku - v závislosti od počasia – priebežne.

Oslavy narodenín: Jozef – 71 r., Mikuláš – 81 r. Oslava menín: Mikuláš – 6.12.

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)