Pripravujeme

 • Plán aktivít na mesiac november 2019 v CSS ORAVA:

  06.11.2019 Súťaže v spoločenských hrách

  13.11.2019  Svetový deň dobrosrdečnosti- výroba srdiečok, inšpirovanie ľudí k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti

  Ďalšie aktivity:

  -výlet vláčikom do Kraľovian

  -arteterapia- znázornenie jesene

  -kulinoterapia- pečenie koláčikov podľa výberu PSS

  -biblioterapia- čítanie príbehov na pokračovanie

  -ergoterapia- výroba umelých kytíc, vyšívanie a maľovanie podbradníkov, výroba výrobkov/ výzdob na vianočné sviatky

  -muzikoterapia- Nácvik programu „FARBIČKY“

  -spomienka zosnulým- návšteva cintorínov skupinovou alebo individuálnou formou, modlitba - zapálenie sviečok, spomienka na našich zosnulých PSS a na zosnulých príbuzných PSS v cintorínoch Tvrdošín, Krásna Hôrka, Námestovo, Ružomberok

 • -jesenné práce v areáli- udržiavanie vonkajších priestorov

  -príprava V. ročníka - Mikulášsky stolnotenisový turnaj 2019 – pre PSS zariadení SS ŽSK

  -výroba Vianočných pohľadníc pre príbuzných a sponzorov- arteterapia

  -príprava a nácvik kultúrnych programov na „Rodičovskú besiedku“ Ambulantnej sociálnej služby a Sponzorský večierok - arteterapia, dramatoterapia

  -tanečný krúžok- integrácia PSS, Centrum voľného času

  -oslavy narodenín PSS 18.11. – 55 rokov, 19.11. – 35 rokov, 7.11. – 21 rokov

  -športové hry v telocvični- Stolný tenis, Holandský biliard

  -podpora fyzického zdravia imobilných PSS (posilňovacie cviky)

  -„kino - utorky“- premietanie DVD rozprávok  a filmov podľa výberu PSS

  -DISCO – štvrtky, 25. 11. Katarínska zábava

  -duchovné aktivity PSS– účasť na sv. omšiach, spoločné modlitby v Kaplnke bl. Zdenky Schelingovej

 

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)