Oznamy

PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE                                                                                                                                                               PLÁN A REŽIM NÁVŠTEV V CSS ORAVA

Žilinský Samosprávny Kraj Stratégia22+: Postupne plníme stanovené ciele a priority

Aktuality


Aktivity- marec

Aktivity- marec

Zobraziť...

Deň sv. Valentína

Deň sv. Valentína

Zobraziť...

Fašiangy

Fašiangy

Zobraziť...

Pobyt vonku

Pobyt vonku

Zobraziť...

Arteterapia- liečba umením

Arteterapia- liečba umením

Zobraziť...

Vianočný zázrak

Vianočný zázrak

Zobraziť...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

Zobraziť...

Výroba výrobkov s vianočnou tematikou

Výroba výrobkov s vianočnou tematikou

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac apríl 2021 v CSS ORAVA:

 • 1.4 Medzinárodný deň vtipov- oslava smiechu a radosti- zábavné aktivity, príbehy, obrázky a vtipy.
 • 11.4 Svetový deň boja proti rakovine- beseda o možnostiach ako predchádzať, znížiť riziko vzniku rakoviny prostredníctvom včasnej prevencie a zdravého životného štýlu.
 • 15.4 Svetový deň umenia- arteterapia na danú tému- zhotovenie spoločných umeleckých diel, maľovanie na plátno.
 • 22.4 Deň zeme- dokumentárny film o planéte Zem, edukačné aktivity a prezentácie zamerané na ochranu životného prostredia, flóry a fauny pre ozrejmenie podstaty a dôležitosti zachovania prírodného bohatstva. Výroba hmyzieho hotela, krmítka.
 • Mesiac lesov- beseda na tému „Lesné zvieratá“ spojená s výrobou zvieratiek z prírodného materiálu.
 • Veľkonočné dielne- výroba veľkonočných ozdôb, výrobkov, výzdoba priestorov.
 • Jarné práce v areáli CSS ORAVA- estetizácia a úprava okolia, starostlivosť o skleník, altánok, políčko, príprava zeme na sadenie, sadenie semienok, rastlín.
 • 29.4 Deň tanca- súťaž o najlepšieho tanečníka.
 • Reminiscenčná terapia- „Veľká noc– najstarší a najvýznamnejší sviatok Kresťanov“, „Spoznaj naše tradície“, „Čo mi korona dala, zobrala?“.
 • Súťažné dopoludnie- „Z každého rožka troška“- pamäťový kvíz hravou formou.
 • Sociálna komunikácia- písanie veľkonočných pozdravov, realizácia návštev, sprostredkovanie videohovorov.
 • Rozvoj finančnej gramotnosti- „Mince a bankovky“, „Hodnota a význam peňazí vo všeobecnosti“.
 • Kulinoterapia- Svetový deň zdravia (ovocie + zelenina = vitamíny), malinová bublanina.
 • Spirituálne potreby PSS- modlitby krížovej cesty v kaplnke, sledovanie sv. omší prostredníctvom TV.
 • Vychádzky do prírody- podľa aktuálnych opatrení.
 • Športové a pohybové aktivity realizované v interiéri a exteriéri, Zumba dance, Just dance, posilňovacie cvičenia.
  Oslavy menín: Igor, Rudolf, Marek, Jaroslav.
  Oslavy narodenín: Zdenko 51r., Roman 26r., Janko 55r., Marián 37r., Igor 65r., Pavol 40r., Ľuboš 43r., Robko 44r., Miroslav 47r., Rastislav 55r.,Tomáš 37r.

 

Naše pracoviská

Apríl 2021

 • Arteterapia. Maľovanie kraslíc, veľkonočná výzdoba.

 • Biblioterapia. Veľká noc očami Biblie.

 • Reminiscenčná terapia. Spomienky na mladosť.

 • Sociálne vzťahy. Komunikácia s PSS. Téma : Rodina.

 • Svetový deň zdravia. Beseda zdravie a zdravý životný štýl.

 • Deň narcisov. Deň boja proti rakovine – rozhovory.

 • Pracovná terapia. Deň Zeme - skrášlenie areálu, sadenie kvetov, stromčekov.

 • Muzikoterapia. Medzinárodný deň tanca. Zábava.

 • Riešenie potrieb a požiadaviek PSS. Nákupy pre PSS.

 

 • Stretnutie výboru PSS. Seba obhajovanie.

 • Dôchodky. Trívium. Vyplácanie dôchodkov. Mozgový strečing.

 • Dychové cvičenia, pohybová terapia. Cvičenia na prekrvenie končatín.

 • Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou. Svätá spoveď.

 • Pracovná terapia, činnostná terapia - výroba háčkovaných dečiek, vyšívanie.

 • Jednoduché pomocné práce.

 • Obslužné činnosti - priebežne počas dňa. Pobyt vonku - priebežne.
  Oslavy narodenín: Monika – 65 rokov Štefánia – 73 rokov

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)