Oznamy


Aktuality


Vianočný zázrak

Vianočný zázrak

Zobraziť...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

Zobraziť...

Výroba výrobkov s vianočnou tematikou

Výroba výrobkov s vianočnou tematikou

Zobraziť...

Vianočné pečenie

Vianočné pečenie

Zobraziť...

Stretnutie s Mikulášom

Stretnutie s Mikulášom

Zobraziť...

Jeseň v CSS ORAVA

Jeseň v CSS ORAVA

Zobraziť...

Denná ambulantná sociálna služba

Denná ambulantná sociálna služba

Zobraziť...

Koncert hudobnej skupiny Šinalband

Koncert hudobnej skupiny Šinalband

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac január 2021 v CSS ORAVA:

 • Privítanie Nového roka 2021

- reminiscenčná terapia, poďakovanie za rok 2020, posedenie pri čaji a koláčikoch -rozprávanie o vianočných a novoročných zvykoch, tradíciách, premietanie DVD rozprávok a filmov podľa výberu PSS so zimnou tematikou

 • Muzikoterapia

- spievanie novoročných vinšov a kolied

 • Činnostná terapia

- zloženie a uskladnenie vianočnej výzdoby

 • Pobyt na čerstvom vzduchu

- zimné prechádzky v areáli, odpratávanie snehu, hry na snehu a v snehu

 • Biblioterapia

- sviatok sv. Františka Saleského- biskup a učiteľ Cirkvi

 • Arteterapia

- „Zimná krajina“, maľovanie štetcom, maľovanie na textil a rifľovinu, modelovanie z plastelíny

 • Tvorivé dielne

- výroba drevených nástenných kalendárov, poličiek z dreva, príprava na fašiangy

 • Sociálna rehabilitácia

- podpora samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti- starostlivosť o domácnosť, posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, základných sociálnych činnostiach, precvičovanie jemnej motoriky

 • Kulinoterapia „Kulino stredy“

- varenie a pečenie jedál podľa vlastného výberu PSS

 • Podpora fyzického zdravia „V zdravom tele zdravý duch“

- športová činnosť (bežky, snežnice), cvičenia v spolupráci s fyzioterapeutom, dychové cvičenia, stolný tenis, Boccia

 • Spirituálne potreby

- čítanie zo sv. písma a modlitby v kaplnke bl. sestry Zdenky

 • Individuálne plánovanie PSS

- ukončenie a vyhodnotenie individuálnych plánov PSS za rok 2020. Stanovenie nových cieľov v spolupráci s PSS na rok 2021

 • Stretnutie výboru PSS

- diskusia „Novoročné priania“

 • Oslavy menín: Rastislav 13.1, Radovan 14.1, Miloš 23.1
 • Oslavy narodenín: Ján- 42 r., Libor- 44 r., Roman- 45 r., Dušan- 57 r., Anton- 45 r., František- 63 r.

Naše pracoviská

Plán aktivít v CSS ORAVA, ul. SNP
Január 2021

 • Privítanie Nového roka 2021

– posedenie s PSS.

 • Pracovná terapia. Estetizácia areálu

– pomoc pri zhotovení nástenky z aktivít PSS.

 • Beseda.

-Ako žiť so zdravotným postihnutím.

 • Muzikoterapia.

-počúvanie ľudových piesní.

 • Pracovná terapia.

-jednoduché pomocné práce podľa schopností PSS.

 • Sociálne vzťahy v komunite

- rozhovory s PSS.

 • Dôchodky. Trívium. Vyplácanie dôchodkov.

 • Komunikácia.

-Riešenie vzťahov v skupine, komunite.

 • Dychové cvičenia, pohybová terapia.

-cvičenia na prekrvenie končatín. Kinestetická mobilizácia, cvičenia s overballom a therabandom.

 

 • Reminiscenčná terapia.

- pozeranie fotiek a albumov PSS. Spomienky na rodinu.

 • Zima očami PSS. Spomienky na detstvo.

 • Riešenie potrieb a požiadaviek PSS. Nákupy pre PSS.

 • Spirituálne potreby

- spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou. Čítanie náboženskej literatúry.

 • Dramatoterapia, biblioterapia.

-čítanie obľúbených kníh a časopisov.

 • Mozgový strečing

– lúštenie krížoviek, hádanky.

 • Činnostná terapia, ergoterapia, arteterapia

- výroba háčkovaných dečiek, vyšívanie, kreslenie.

 • Obslužné činnosti - priebežne počas dňa.

 • Pobyt v záhrade - v závislosti od počasia – priebežne.

 • Stretnutie výboru PSS - po dohode.

 • Administratíva – individuálne plány, sociálne poradenstvo – priebežne podľa potreby.

 • Oslavy narodenín: Anna – 87 r.

 • Oslavy menín: Daniela – 3.1., Antónia – 6.1.

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)