Oznamy

PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE


Aktuality


Deň sv. Valentína

Deň sv. Valentína

Zobraziť...

Fašiangy

Fašiangy

Zobraziť...

Pobyt vonku

Pobyt vonku

Zobraziť...

Arteterapia- liečba umením

Arteterapia- liečba umením

Zobraziť...

Vianočný zázrak

Vianočný zázrak

Zobraziť...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

Zobraziť...

Výroba výrobkov s vianočnou tematikou

Výroba výrobkov s vianočnou tematikou

Zobraziť...

Vianočné pečenie

Vianočné pečenie

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac marec 2021 v CSS ORAVA:

 • Marec- mesiac knihy- biblioterapia, čítanie s porozumením na pokračovanie- podľa výberu PSS, rozbor textu, výroba rozprávkovej knižky- reporela, výroba záložiek
 • Jarné upratovanie- starostlivosť o domácnosť
 • Reminiscenčná terapia- „Spomienky na detstvo“
 • Výroba výrobkov - veľkonočná výzdoba oddelení, spoločných priestorov, výroba veľkonočných a jarných dekorácií- ergoterapia, arteterapia
 • Kulinoterapia- príprava jedál podľa vlastného výberu PSS
 • Sociálna komunikácia- písanie, výroba Veľkonočných pozdravov, pohľadníc rodinným príslušníkom, príbuzným a známym, realizácia videohovorov
 • Medzinárodný deň žien- výroba darčekov a pozdravov, prejav úcty k ženám
 • Svetový deň divadla- dramatoterapia- nácvik divadelných predstavení, bábkového divadla so zapojením fantázie PSS

 

 

 • Svetový deň vody- prednáška na tému šetrenia vody a snaha o zachovanie čistého životného prostredia, spoločná diskusia
 • Svetový deň Downovho syndrómu, Svetový deň epilepsie- zvýšenie povedomia, prednášky spojené s besedou
 • Spirituálne potreby PSS – Modlíme sa krížovú cestu, Sviatok sv. Jozefa, modlitba bolestného ruženca v kaplnke bl. Zdenky, duchovná príprava PSS na Veľkonočné sviatky
 • Jarné práce v areáli CSS ORAVA - sadenie priesad do skleníka, sadenie rastlín do paliet, úprava kvetinových záhonov, altánku
 • Tréning pamäti- „Týždeň mozgu“– vedomostné hry, kvízy a súťaže
 • Podpora fyzického zdravia- pohybové cvičenia, športové aktivity, MATP Tréningový program Motorických aktivít, Nordic Walking, prechádzky v areáli
 • Stretnutie s výborom PSS

Oslavy menín: Bohumil, Tomáš, Jozef, Marián, Miroslav

Oslavy narodenín: Marián 46r., Marián 43r., Miroslav 64r., Tibor 59r., Miroslav 46r., Miroslav 54r., Jozef 55 r., Veronika 22r., Peter 40r., Kristián 20r., Mário 46r.

Naše pracoviská

Marec 2021

 • Marec mesiac knihy. Beseda.

 • Biblioterapia. Čítanie obľúbených kníh a časopisov.

 • Reminiscenčná terapia. Medzinárodný deň žien (MDŽ) – spomienky na mladosť.

 • Muzikoterapia. Počúvanie ľudových piesní.

 • IP. Riešenie potrieb a požiadaviek PSS. Nákupy pre PSS.

 • Stretnutie výboru PSS. Seba obhajovanie.

 • Sociálne vzťahy. Komunikácia s PSS. Téma rodina.

 • Dôchodky. Trívium. Vyplácanie dôchodkov. Mozgový strečing.

 • Svetový deň sociálnej práce. Čítanie odbornej literatúry.

 • Svetový deň vody. Beseda o význame vody pre človeka.

 • Deň učiteľov  Reminiscencia, spomienky na učiteľa.

 

 

 • Dychové cvičenia, pohybová terapia. Cvičenia na prekrvenie končatín.

 • Spoločné posedenie pri čaji a káve.

 • Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou. Svätá spoveď.

 • Činnostná terapia, ergoterapia, arteterapia - výroba háčkovaných dečiek, vyšívanie. Jednoduché pomocné práce.

 • Obslužné činnosti - priebežne počas dňa.

 • Pobyt vonku -  v závislosti od počasia – priebežne.

Oslavy  narodenín:  Mária – 87 rokov, Blažena – 79 rokov

Oslavy menín: Jozef - 19. 03

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)