Oznamy


Aktuality


Denná ambulantná sociálna služba

Denná ambulantná sociálna služba

Zobraziť...

Koncert hudobnej skupiny Šinalband

Koncert hudobnej skupiny Šinalband

Zobraziť...

Festival drobného ovocia

Festival drobného ovocia

Zobraziť...

Kaplnka bl. sestry Zdenky Shelingovej

Kaplnka bl. sestry Zdenky Shelingovej

Zobraziť...

Deň Zeme

Deň Zeme

Zobraziť...

Karneval

Karneval

Zobraziť...

Valentínske tvorivé dielne

Valentínske tvorivé dielne

Zobraziť...

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac október 2020 v CSS ORAVA:

02.10 Svetový deň úsmevu – zábavné aktivity pod názvom „Usmej sa na mňa“
06.10 Terapeutické vystúpenie zdravotných klaunov- Červený nos (v závislosti od situácie a aktuálnych opatrení v súvislosti s COVID-19)
19.10 Svetový deň chôdze- Nordic walking- severská chôdza v areáli

 • Duchovné aktivity- sviatok sv. Františka z Assisi (biblioterapia), modlíme sa za skončenie pandémie vo svete- prosba ku Panne Márii, návšteva kaplnky
 • Mesiac úcty k starším- výroba darčekov, písanie pohľadníc pre svojich starých rodičov, seniorov
 • Dramatoterapia– nácvik divadielka „O Pampúšikovi“, nácvik scénky „Profesionáli“
 • Reminiscenčná terapia- spomienkové dopoludnie s PSS (fotografie z detstva – minulosti, ktoré mám najradšej, ako som sa zmenil počas posledných rokov)
 • Muzikoterapia– karaoke slovenských piesní
 • Činnostná terapia– úprava okolia, jesenné práce, nápady z gaštanov, výroba výrobkov a dekorácií z cestovín, výroba jesenných dekorácií, výzdoba oddelení
 • Podpora pamäťových schopností PSS– pracovné listy (trívium), logické doplňovačky – prevencia pred demenciou, „Ako sa zvieratá pripravujú na zimu?“
 • Arteterapia– „Prišla pani jeseň“, „Ako sa vidím o pár rokov?“
 • Kulinoterapia- príprava jedál podľa vlastného výberu PSS (príprava ruského vajca, pudingu, ovocného koláča...)
 • Pohybové aktivity- posilňovacie cvičenia, individuálne cvičenia s PSS v spolupráci s fyzioterapeutom, Tenisová liga
 • Sociálna rehabilitácia- rozvíjanie a nácvik zručnosti, aktivizovanie schopností, podpora samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti PSS v rámci národného projektu deinštitucionalizácie


Oslavy menín: 4.10 František, 19.10 Kristián, 20.10 Vendelín
Oslavy narodenín: Jaroslav 56 r., Milan 47 r., Rudolf 29 r., Rudolf 63 r.,
Ladislav 47 r., Ľudovít 47 r., Michal 41 r., Miroslav 55 r.,
Milan 47 r., František 59 r., Daniel 46 r., Stanislav 44 r.

Naše pracoviská

Plán aktivít v CSS ORAVA, ul. SNP
Október 2020

1.10. Pracovná terapia.
Estetizácia areálu – pomoc pri zhotovení nástenky z aktivít PSS.
Medzinárodný deň starších ľudí – beseda o starobe a ľudských právach starších ľudí.
5.10. Dychové cvičenia, pohybová terapia.
Cvičenia na precvičenie motoriky a pohybové cvičenia.
Riešenie potrieb a požiadaviek PSS - nákupy pre PSS.
6.10. Biblioterapia.
Čítanie kníh a časopisov.
9.10. Pohybová terapia.
Cvičenia s Overballom a Therabandom.
12.10. Deň starých rodičov. Reminiscenčná terapia.
Rozhovory, spomienky na vnúčatá, pozeranie albumov a fotografií rodiny a vnúčat.
Spirituálne potreby.
Spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.
15.10. Vyplácanie dôchodkov.
Trívium – spočítavanie euro.
19.10. Sociálne vzťahy. Muzikoterapia.
Oslava narodenín PSS – Zdenka 80 rokov, spoločné posedenie v spoločenskej miestnosti.
21.10. Tréning pamäte.
Spoločné lúštenie krížoviek, hádanky.
22.10. Riešenie potrieb a požiadaviek PSS.
Nákupy pre PSS.
26.10. Sociálne vzťahy.
Komunikácia s PSS na témy podľa potreby PSS.
28.10. Spirituálne potreby.
Spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.
29.10. Dychové cvičenia, pohybová terapia.
Cvičenia na precvičenie motoriky, rovnováhy a pohybové cvičenia.
30.10. Biblioterapia.

 • Čítanie kníh a časopisov s duchovnou tematikou.
 • Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.
 • Pohybová terapia – dychové cvičenia, pohybové cvičenia, cvičenia na prekrvenie končatín, kinestetická mobilizácia, cvičenia s overballom a therabandom.
 • Muzikoterapia – spievanie obľúbených piesní.
 • Dramatoterapia, biblioterapia.
 • Čítanie obľúbených kníh a časopisov. Čítanie z knihy M. Kuffa: Kazateľnica život, Maturita z lásky.
 • Mozgový strečing – lúštenie krížoviek, hádanky.
 • Činnostná terapia, ergoterapia, arteterapia - výroba háčkovaných dečiek, vyšívanie. Jednoduché pomocné práce v záhrade, v areáli zariadenia.

Oslavy narodenín: Zdenka 80 r.

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)