/content/Poďakovanie.pdf


Aktuality


Deň Zeme

Deň Zeme

Zobraziť...

Karneval

Karneval

Zobraziť...

Valentínske tvorivé dielne

Valentínske tvorivé dielne

Zobraziť...

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zobraziť...


"Vianočný zázrak"

Zobraziť...

December 2019

December 2019

Zobraziť...

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

Zobraziť...

ČERVENÝ NOS Clowndoctors v CSS ORAVA

ČERVENÝ NOS Clowndoctors v CSS ORAVA

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac MÁJ 2020 v CSS ORAVA:

 

05.05.2020 „Zahraj nám muzika veselo“- spievanie a hra na rytmických nástrojoch

07.05.2020 Rozhovory, reminiscenčná terapia, arteterapia pri príležitosti Dňa matiek (10.05.2020)

11.05.2020 Svetový deň „Pohybom k zdraviu“ (10.05.2020) – poukázanie na problém pohodlného sedavého spôsobu života, využitie športových pomôcok venovaných od Special Olympics Slovakia prostredníctvom projektu „ Zvládneme to doma“

13.05.2020 Svetový deň tulipánov- arteterapia (prstomaľba)

13.05.2020 Prvé zjavenie sa Panny Márie a modlitba k nej, májové pobožnosti- spirituálne potreby PSS, biblioterapia

Ďalšie aktivity:

„Očista tela“- zbieranie kvetov a bylín, príprava žihľavového čaju z čerstvej žihľavy, zeleninový „Smoothie deň“

Nordic walking- Severská chôdza

Práce v areáli CSS ORAVA - úprava areálu CSS ORAVA- starostlivosť o záhradku, skleník a kvetinové záhony, sadenie slamienok

Opakovanie vedomostí a zručností (čítanie, písanie, počítanie)

Relaxačné a dychové cvičenia

Oslavy menín:

26.05 Dušan, 28.05 Viliam

Oslavy narodenín:

02.05 Martin 50r.,

04.05 Miloš 51r.,

09.05 Miroslav 62r.,

09.05 Jozef 62r.,

11.05 Anton 46r.,

14.5 Michal 45r.,

22.05 Tibor 45r.,

20.05 Alojz 59r.,

20.05 Pavol 61r.,

22.05 František 63r.

24.5 Daniel 45r.,

28.05 Peter 55r.,

28.05 Miroslav 45r.,

30.05 František 60r.

 
 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)