Pripravujeme

 

 • Plán aktivít na mesiac október 2019 v CSS ORAVA:

  07-09.10. 2019 Rekreačno relaxačný pobyt JOSU Zuberec

  11.10.2019 Gril party v komunitnej záhrade „Rozlúčka s letom“

  16.-10.2019 Festival vôní, chutí a zážitkov- Svetový deň zdravej výživy

  17.10.2019 Žilinský Oskar 2019 Turie

  10.10.2019 Priateľský futbalový zápas so študentmi zo Spojenej školy Tvrdošín

  Ďalšie plánované aktivity:

  Jesenné práce v areáli CSS ORAVA

  Výroba vencov, ikebán na hroby našich zosnulých PSS

  Ergoterapia, jesenné práce v areáli CSS ORAVA, úprava hrobov

  Návšteva cintorínov - zapálenie sviečok, spomienka na našich zosnulých PSS v cintorínoch Tvrdošín, Krásna Hôrka

 •  

  Tanečný krúžok (Centrum voľného času Tvrdošín) -integrácia PSS

  Podpora fyzického zdravia pre imobilných PSS- športové hry, cvičenia

  Arteterapia „ Príchod jesene“ (zbieranie listov, gaštanov)

  Stretnutie výboru PSS

  Oslava narodenín PSS

  Krokotúra – jesenné turistické vychádzky

  „Kino - utorky“- premietanie DVD rozprávok a filmov podľa výberu PSS

  DISCO - štvrtky s Monikou – Karaoke

  Muzikoterapia- hra na hudobných nástrojoch boomwhackers

  Spoločné modlitby, duchovné aktivity PSS – čítanie literatúry s náboženskou tématikou v Kaplnke bl. Zdenky Shelingovej v CSS ORAVA, účasť na sv. omšiach

  Príprava a nácvik kultúrnych programov (divadlo, spev, tanec)

 

 

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)