Oznamy

PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE                                                                                                                                                             NÁVŠTEVY V CSS ORAVA  

Žilinský Samosprávny Kraj

STRATÉGIA 22+: Kraj pomáha všetkým

Žilinská župa vynakladá na oblasť sociálnej starostlivosti významnú časť svojho rozpočtu. Je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb a prispieva aj na služby pre občanov u neverejných poskytovateľov. V sociálnej oblasti sme v mene Stratégie Žilinský kraj 22+ uskutočnili množstvo pozitívnych zmien, ktoré predtým v našom kraji absentovali. Pozrite si spolu s nami úspechy, na ktoré sme hrdí.
Viac info o Stratégii22+: https://bit.ly/2OwSShw


Aktuality


Aktivity- jún

Aktivity- jún

Zobraziť...

Aktivity- máj

Aktivity- máj

Zobraziť...

Aktivity- apríl

Aktivity- apríl

Zobraziť...

Aktivity- marec

Aktivity- marec

Zobraziť...

Deň sv. Valentína

Deň sv. Valentína

Zobraziť...

Fašiangy

Fašiangy

Zobraziť...

Pobyt vonku

Pobyt vonku

Zobraziť...

Arteterapia- liečba umením

Arteterapia- liečba umením

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac júl 2021 v CSS ORAVA:

 • 1.7 Medzinárodný deň vtipov- oslava smiechu a radosti. Deň venovaný zábavným aktivitám, príbehom, obrázkom, vtipom.
 •  8.7 Svetový deň alergií- beseda spojená s prednáškou.
 • 13.7 Svetový deň hlavolamov- mozgový strečing.
 • Náučná beseda „Ako sa chrániť pred slnkom?“.
 • Turistické vychádzky do prírody a okolia, výlety, návšteva cintorína.
 • Činnostná terapia- výroba výrobkov na „Slivkový festival“.
 • Biblioterapia- čítanie príbehov v tieni stromov a v komunitnej záhrade. Spomienka na príchod slovenských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda- čítanie životopisov.
 • Pracovná terapia- práce na políčku, v skleníku, starostlivosť o kvetinové a bylinkové záhony, skrášľovanie a estetizácia vnútorných átrií, renovácia lavičiek, výroba závesných dekorácií do komunitnej záhrady, hrabanie a vytrhávanie trávy, polievanie rastlín, úprava tenisového kurtu a chodníkov.
 • Slnečný kúpeľ- pobyt na slnku.
 • Pohybové aktivity- Zumba dance, Just dance, posilňovacie cvičenia, skupinové cvičenie na fit loptách, športové aktivity pre imobilných, Nordic walking, hranie kolektívnych športov v areáli.
 • Dramatoterapia- nácvik programov „Pampúšik"- nácvik textov, „Ľadové kráľovstvo“ - tanečná choreografia, „Zatúlané mačiatko“- nácvik bábkového divadla, „Profesionáli“- nácvik scénky.
 • Muzikoterapia- hra na rytmus- bobotubes, nácvik a spev nových ľudových piesní, karaoke.
 • Kulinoterapia- „Deň čokolády“, „Zmrzlinová párty“, „Pizza deň“, grilovanie v altánku.

Oslavy menín: 8.7 Ivan, 17.7 Bohuslav, 21.7 Daniel, 24.7 Vladimír

Oslavy narodenín: Ivan 33 r., Bohumil 49 r., Tomáš 44 r., Ján 48r., Martin 40 r., Viliam 54r., Pavel 35r., Ondrej 86r.

 

 

 

Naše pracoviská

Júl 2021

 • Sociálne vzťahy, kulinoterapia.
 • Spoločné posedenie s PSS v záhrade. Rozhovory o zdraví, bylinkách a ich priaznivých účinkoch pre zdravie človeka. Príprava a podávanie bylinkového čaju.
 • Riešenie potrieb a požiadaviek PSS.
 • Nákupy pre PSS.
 • Komunikácia, reminiscenčná terapia.
 • Spomienky PSS na rodinu, leto v mladosti.
 • Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby PSS. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou. Svätá spoveď.
 • Pohybová terapia – dychové cvičenia, pohybové cvičenia, cvičenia na prekrvenie končatín.
 • Muzikoterapia – spojená s oslavami menín a narodenín PSS. Spievanie ľudových piesní.
 • Dramatoterapia, biblioterapia.
 • Čítanie obľúbených kníh a časopisov.
 • Mozgový strečing – lúštenie krížoviek, hádanky.
 • Činnostná terapia, ergoterapia.
 • Jednoduché pomocné práce v záhrade, v areáli zariadenia.
 • Obslužné činnosti - priebežne počas dňa.
 • Pobyt vonku - v závislosti od počasia – priebežne.
 • Administratíva – individuálne plány, sociálne poradenstvo – priebežne podľa potreby.

Oslavy menín: Miloslav 03.07., Magdaléna 22.07., Anna 26.07., Božena 27.07.


Oslavy narodenín: Pavol 18.07.
 

 

 

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)