Oznamy

PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE                                                                                                                                                             NÁVŠTEVY V CSS ORAVA  

Žilinský Samosprávny Kraj Stratégia22+: Postupne plníme stanovené ciele a priority

Aktuality


Aktivity- apríl

Aktivity- apríl

Zobraziť...

Aktivity- marec

Aktivity- marec

Zobraziť...

Deň sv. Valentína

Deň sv. Valentína

Zobraziť...

Fašiangy

Fašiangy

Zobraziť...

Pobyt vonku

Pobyt vonku

Zobraziť...

Arteterapia- liečba umením

Arteterapia- liečba umením

Zobraziť...

Vianočný zázrak

Vianočný zázrak

Zobraziť...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac máj 2021 v CSS ORAVA:

 • „Zdravé zuby“- beseda (starostlivosť o zuby- dentálna hygiena a pod.).
 • Deň matiek- výroba a písanie pozdravov, darčekov, pečenie medovníkových srdiečok, odovzdanie úcty k ženám- matkám.
 • Dramatoterapia- „Pampúšik“, „Ľadové kráľovstvo“, „Domček, domček, kto v tebe býva?“.
 • Deň víťazstva nad fašizmom- pripomenutie si konca II. svetovej vojny (premietanie filmu).
 • Tradície stavania májov- reminiscenčná terapia.
 • Majáles- opekanie v altánku pri hudbe.
 • Úsmev lieči- daruj úsmev iným, výroba smajlíkov.
 • Svetový deň hygieny rúk- beseda spojená s prednáškou.
 • Svetový deň mlieka- „Varíme a pečieme z mlieka“.
 • Svetový deň Červeného kríža- základné informácie o histórii a súčasnom pôsobení Medzinárodného hnutia, výroba nástenky.
 • Svetový deň bez tabaku- informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia.
 • Arteterapia- modelovanie z moduritu, výroba dekorácií zo sádry do záhrady.
 • Úprava ohniska, sadenie rastlín (jahody, pažítka, paradajky, papriky), čistenie a úprava okolia, sadenie jarných kvetov, starostlivosť o komunitnú záhradu.
 • Sociálna komunikácia- realizácia návštev, sprostredkovanie videohovorov.
 • Rozvoj finančnej gramotnosti- „Mince a bankovky“, „Hodnota a význam peňazí vo všeobecnosti“.
 • Kulinoterapia- podľa vlastného výberu PSS.
 • Spirituálne potreby PSS- Výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime, modlitby pri obraze Božského Srdca Ježišovho, modlitba Ruženca Božieho milosrdenstva za ukončenie pandémie.
 • Vychádzky do prírody a areálu- podľa aktuálnych opatrení.
 • Športové a pohybové aktivity realizované v interiéri a exteriéri, Zumba dance, Just dance, posilňovacie cvičenia, hry na podporu koordinácie, hranie futbalu, stolného tenisu, „Svetový deň pohybu k zdraviu“- poukázanie na problém pohodlného sedavého spôsobu života.
 • Oslavy menín: Roland, Dušan, Viliam
 • Oslavy narodenín: Tibor 46r., Alojz 60r., Martin 51 r., Daniel 47 r., Pavol 78 r., Michal 46 r., Miroslav 46 r., Miloš 52 r., Peter 56 r., Anton 47 r., Jozef 63 r., František 61 r., Jaroslav 60 r., Pavol 62 r. , Kristína 23 r.

 

Naše pracoviská

Máj 2021

 • Sviatok práce.
 • Rozhovory s PSS o práci, význame práce v živote človeka.
 • Jarné práce v záhrade. Pracovná terapia.
 • Vyhrabávanie suchej trávy, jarné úpravy záhrady.
 • Druhá májová nedeľa – Deň matiek - Reminiscenčná terapia.
 • Spomienky a zážitky PSS zo života svojich detí. Prezeranie albumov a fotiek.
 • Svetový deň - pohybom k zdraviu. Cvičenia s overballom a therabandom.
 • IP. Riešenie potrieb a požiadaviek PSS. Nákupy pre PSS.

 

 

 

 

 • Stretnutie výboru PSS. Seba obhajovanie.
 • Dôchodky. Trívium. Vyplácanie dôchodkov. Mozgový strečing.
 • Nanebovstúpenie Pána, Zoslanie Ducha svätého – Turíce, Najsvätejšia Trojica.
 • Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou, počúvanie rádia Lumen.
 • Pohybová terapia – dychové cvičenia, pohybová terapia, cvičenia na prekrvenie končatín.
 • Muzikoterapia – spievanie obľúbených piesní.
 • Dramatoterapia, biblioterapia.
 • Čítanie obľúbených kníh a časopisov.
 • Obslužné činnosti - priebežne počas dňa. Pobyt vonku - priebežne.

Oslavy menín: Monika 07.05.2021, Blažena 11.05.2021, Žofia 15.05.2021

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)