Aktuality"Vianočný zázrak"

Zobraziť...

December 2019

December 2019

Zobraziť...

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

Zobraziť...

ČERVENÝ NOS Clowndoctors v CSS ORAVA

ČERVENÝ NOS Clowndoctors v CSS ORAVA

Zobraziť...

Rekreačno-relaxačný pobyt JOSU Zuberec

Rekreačno-relaxačný pobyt JOSU Zuberec

Zobraziť...

Pracovná terapia- zber úrody a príprava jedál

Pracovná terapia- zber úrody a príprava jedál

Zobraziť...

Hipoterapia- Jazdecký areál Húšť, Dlhá nad Oravou

Hipoterapia- Jazdecký areál Húšť, Dlhá nad Oravou

Zobraziť...

Tenisový tábor a 1. Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v tenise

Tenisový tábor a 1. Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v tenise

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac MAREC 2020 v CSS ORAVA:

 

 

08.03.2020 Medzinárodný deň žien- návšteva seniorov na ul. SNP

12-18.03.2020 Svetový týždeň mozgu, „Mozgový strečing“– vedomostné súťaže a zaujímavé informácii o práci mozgu, jeho ochrane pred úrazom a starnutím

21.03.2019 – Deň Downovho syndrómu v spolupráci s dobrovoľníkmi

 

Pohybové aktivity

- Kin-ball stredy- kolektívna pohybová hra so študentmi Gymnázia Tvrdošín

- návšteva Mestskej plavárne

- sociálna rehabilitácia s fyzioterapeutkou podľa rozpisu

- „V zdravom tele zdravý duch“- skupinové cvičenia v telocvični 2x do týždňa

- Krokotúra „Návšteva pamiatok“

Spirituálne potreby „Mesiac sv. Jozefa“

- spoločné modlitby v kaplnke ku sv. Jozefovi

- účasť na sv. omšiach v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne

Muzikoterapia

- príprava tanečného programu

Dramatoterapia „Mesiac knihy“

- týždeň skupinového čítania rozprávok

- návšteva knižnice

Činnostná terapia

- predpestovanie priesad- paprika, paradajky, tekvica,cuketa

- výroba Veľkonočných výrobkov - príprava na výstavu VÚC Žilina

- jarná výzdoba v priestoroch CSS ORAVA - ergoterapia, arteterapia  

Oslavy menín

Bohumil 3.3,Tomáš 7.3, Jozef 19.3, Marián 25.3, Miroslav 29.3

Oslavy narodenín

Miroslav 63 r., Tibor 58r., Miroslav 45 r., Miroslav 53r., Jozef 54r., Veronika 21r., Peter 39r., Mário 45r.

 

 
 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)