Oznamy

PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE                                                                                                                                                             NÁVŠTEVY V CSS ORAVA  

Žilinský Samosprávny Kraj

STRATÉGIA 22+: Kraj pomáha všetkým

Žilinská župa vynakladá na oblasť sociálnej starostlivosti významnú časť svojho rozpočtu. Je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb a prispieva aj na služby pre občanov u neverejných poskytovateľov. V sociálnej oblasti sme v mene Stratégie Žilinský kraj 22+ uskutočnili množstvo pozitívnych zmien, ktoré predtým v našom kraji absentovali. Pozrite si spolu s nami úspechy, na ktoré sme hrdí.
Viac info o Stratégii22+: https://bit.ly/2OwSShw


Aktuality


Aktivity- máj

Aktivity- máj

Zobraziť...

Aktivity- apríl

Aktivity- apríl

Zobraziť...

Aktivity- marec

Aktivity- marec

Zobraziť...

Deň sv. Valentína

Deň sv. Valentína

Zobraziť...

Fašiangy

Fašiangy

Zobraziť...

Pobyt vonku

Pobyt vonku

Zobraziť...

Arteterapia- liečba umením

Arteterapia- liečba umením

Zobraziť...

Vianočný zázrak

Vianočný zázrak

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac jún 2021 v CSS ORAVA:

 • Medzinárodný deň detí– zábavné, súťažné dopoludnie, geokečinkg- hľadanie skrytého pokladu.
 • Kulinoterapia– „Lievancový deň“, pečieme Cheescake, zber a výroba bazového, púpavového sirupu, „Deň čokolády“- výroba čokoládových lízatiek.
 • Medzinárodný deň piknikov- piknik v areáli CSS ORAVA + muzikoterapia.
 • Arteterapia „Môj najlepší priateľ“- 8.6 deň najlepších priateľov, maľovanie na kvetináč, jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody + dramatoterapia, deň otcov- výroba pozdravov.
 • Turistické prechádzky do prírody- Skalka, Mlyncov potok.
 • Biblioterapia- čítanie príbehov v tieni stromov a v komunitnej záhrade.
 • Pracovná terapia- práce na políčku, v skleníku, starostlivosť o kvetinové a bylinkové záhony, skrášľovanie a estetizácia vnútorných átrií, renovácia lavičiek, natieranie vyvýšených záhonov, výroba závesných dekorácií do komunitnej záhrady, sadenie slamienok, mrkvy a hrachu, úprava skalky, hrabanie a vytrhávanie trávy, polievanie rastlín.

 

 • Slnečný kúpeľ- pobyt na slnku.
 • "Prírodná lekáreň"- renovácia bylinkovej skalky + rozoznávanie byliniek súťažnou formou, deň kvetov- vitie vencov z poľných kvetov.
 • Pohybové aktivity- Zumba dance, Just dance, posilňovacie cvičenia, skupinové cvičenie na fit loptách, futbalový a tenisový turnaj, športové aktivity pre imobilných.
 • Dramatoterapia- nácvik programov „Pampúšik" (nácvik textov), „Ľadové kráľovstvo“ - tanečná choreografia.

 

Oslavy menín: 7.6 Róbert, 13.6 Anton, 21.6 Alojz, 24.6 Ján, 27.6 Ladislav, 29.6 Peter, Pavol

Oslavy narodenín: Miroslav 66r., Róbert 55r, Tomáš 21r., Peter 54r., Roman 49r., Vladimír 46r., Matej 67r., Dušan 59r., Jozef 41r., Rastislav 49r., Martina 25r., Kristína 22 r.

 

Naše pracoviská

Jún 2021

 • Reminiscenčná terapia.

Téma: Deň detí. Rozhovory s PSS o deťoch. Spomienky a zážitky zo života svojich detí. Prezeranie albumov a fotiek.

 •  Pracovná terapia.  Svetový deň životného prostredia.  

Práce v záhrade - vyhrabávanie suchej trávy, úpravy záhrady.

 • Dôchodky. Trívium. Vyplácanie dôchodkov. Mozgový strečing.
 • Božie telo. Peter a Pavol apoštoli.

Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou, počúvanie rádia Lumen.

 

 • Muzikoterapia. Svetový deň hudby.

Spievanie obľúbených piesní, počúvanie ľudových piesní.

 • IP. Riešenie potrieb a požiadaviek PSS. Nákupy pre PSS.
 • Stretnutie výboru PSS. Seba obhajovanie.
 • Pohybová terapia – dychové cvičenia, pohybové cvičenia, cvičenia na prekrvenie končatín, kinestetická mobilizácia.
 • Biblioterapia.

Čítanie obľúbených kníh a časopisov.

Oslavy menín:          Ján 24.06.2021   Pavol 29.06.2021

Oslavy narodenín :  Alžbeta 89 r.  Antónia 91 r.  Ján 75 r.

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)