Pripravujeme

 • Plán aktivít na mesiac december 2019 v CSS ORAVA:

  02.12.2019 Inštalácia výstavy „Vianoce našimi rukami“, VÚC Žilina

  04.12.2019 5. ročník športovej akcie „Mikulášsky stolnotenisový turnaj“ organizovaný Centrom sociálnych služieb ORAVA pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej

  06.12.2019 Stretnutie s Mikulášom

  13.12.2019 Vianočný večierok

  Ďalšie aktivity:

  - výroba vianočných dekorácií

  - spomienková terapia – premietanie fotiek a spomínanie na spoločné chvíle a zážitky, ktoré sme počas minulého roka zažili

  - „Vianočné vystúpenie v CSS ORAVA“ od študentov Gymnázia Tvrdošín, Vianočná akadémia SOŠ Lesníckej- Medvedzie

  - spirituálne potreby – Svätá spoveď v CSS ORAVA, návšteva Betlehemu na námestí, účasť na bohoslužbách vo vianočnom období

      
 • - písanie a výroba vianočných pozdravov,  „Vianočná pošta“ – písanie listov Ježiškovi

  - oslavy narodenín - 14.12. – 45 rokov, 30.12. – 50 rokov

  - pečenie vianočných oblátok, medovníkov v CSS ORAVA – kulinoterapia

  -„ Krokotúra“ – zimné turistické vychádzky

  - stretnutie s výborom PSS v ZpS ul. SNP   - vyzdobovanie spoločenskej miestnosti a objektu CSS ORAVA, výzdoba vianočných stromčekov

  - „kino - utorky“- premietanie DVD rozprávok  a filmov s vianočnou tematikou 

  -spev a nácvik Vianočných kolied, piesní, divadelných predstavení a tancov

  - odpratávanie snehu, Hry na snehu a v snehu - snehová guľovačka, stavanie snehuliakov, vytváranie anjelov na snehu (v závislosti od počasia)       

  - ukončenie a vyhodnotenie IP PSS za rok 2019

 

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)