Oznamy


Aktuality


Denná ambulantná sociálna služba

Denná ambulantná sociálna služba

Zobraziť...

Koncert hudobnej skupiny Šinalband

Koncert hudobnej skupiny Šinalband

Zobraziť...

Festival drobného ovocia

Festival drobného ovocia

Zobraziť...

Kaplnka bl. sestry Zdenky Shelingovej

Kaplnka bl. sestry Zdenky Shelingovej

Zobraziť...

Deň Zeme

Deň Zeme

Zobraziť...

Karneval

Karneval

Zobraziť...

Valentínske tvorivé dielne

Valentínske tvorivé dielne

Zobraziť...

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac november 2020 v CSS ORAVA:

 • Výroba Vianočných pohľadníc pre príbuzných a sponzorov- arteterapia
 • Výroba výrobkov s Vianočnou tematikou
 • Premietanie DVD rozprávok a filmov podľa výberu PSS
 • Sladké popoludnie- nepečená torta, „Smoothie deň“, Hot-dog party
 • Športové aktivity- stolný tenis, kalčeto
 • Spomienkové premietanie – reminiscenčná terapia
 • Spirituálne potreby PSS- uctenie si pamiatky zosnulých 2.11.2020
 • Podpora pamäťových schopností PSS- lúštenie krížoviek, osemsmeroviek, hranie

 

spoločenských hier

 • Pohybové aktivity- posilňovacie, dychové a relaxačné cvičenia
 • Sociálna rehabilitácia- rozvíjanie a nácvik zručnosti, aktivizovanie schopností, starostlivosť o domácnosť, podpora samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti PSS
 •  Sociálna komunikácia, sociálne väzby- kontakt s rodinou, priateľmi, písanie listu Ježiškovi

Oslava menín: 4.11 Karol, 10.11 Tibor, 11.11 Martin, 13.11 Stanislav, 27.11 Milan. 30.11 Ondrej
Oslava narodenín: Peter 59 r., Roman 53 r., Miroslav 53 r., Jozef 56 r., Jozef 44 r., Ivan 36 r., Peter 45 r., Štefan 47 r.

Naše pracoviská

Plán aktivít v CSS ORAVA, ul. SNP
November 2020

2.11. Pracovná terapia.

Estetizácia areálu – pomoc pri zhotovení nástenky z aktivít PSS.

Duchové aktivity. Spomienka na všetkých verných zosnulých – Dušičky.

4.11. Dychové cvičenia, pohybová terapia.

Cvičenia na precvičenie motoriky a pohybové cvičenia.

5.11. Sociálne vzťahy. Muzikoterapia.

Oslava narodenín PSS –Klementína 94 rokov, spoločné posedenie v spoločenskej miestnosti.

Riešenie potrieb a požiadaviek PSS - nákupy pre PSS.

6.11. Biblioterapia.

Čítanie kníh a časopisov.

Dychové cvičenia, pohybová terapia.

Cvičenia na precvičenie motoriky a pohybové cvičenia.

8.11. Sociálne vzťahy. Muzikoterapia.

Oslava narodenín PSS –Apolónia 89 rokov, spoločné posedenie v spoločenskej miestnosti.

9.11. Pohybová  terapia.

Cvičenia s Overballom a Therabandom.

12.11. Reminiscenčná terapia.

Rozhovory, spomienky na vnúčatá, pozeranie albumov a fotografií rodiny a vnúčat.

13.11. Spirituálne potreby.

Spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.

16.11. Vyplácanie dôchodkov.

Trívium – spočítavanie euro.

20.11. Tréning pamäte.

Spoločné lúštenie krížoviek, hádanky.

23.11. Riešenie potrieb a požiadaviek PSS.

Nákupy pre PSS.

25.11. Sociálne vzťahy. Muzikoterapia.

Oslava narodenín,menínPSS.Katarína60 rokov, spoločné posedenie v spoločenskej miestnosti.

26.11. Sociálne vzťahy.

Komunikácia s PSS na témy podľa potreby PSS.

27.11. Dychové cvičenia, pohybová terapia.

Cvičenia na precvičenie motoriky, rovnováhy a pohybové cvičenia.

29.11. Duchovné aktivity.

Prvá adventná nedeľa. Spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.

30.10. Biblioterapia.

Čítanie kníh a časopisov.

Oslavy  narodenín:   Apolónia  89 r. , Katarína 60 r., Klementína 94 r.

Oslavy menín: 19.11. Alžbeta, 25.11. Katarína, 27.11. Milan.

Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.

Pohybová terapia – dychové cvičenia, pohybové cvičenia, cvičenia na prekrvenie končatín, kinestetická mobilizácia, cvičenia s overballom a therabandom.

Muzikoterapia – spievanie obľúbených piesní.

Dramatoterapia, biblioterapia.

Čítanie obľúbených kníh a časopisov. Čítanie z knihy M. Kuffa: Kazateľnica život, Maturita z lásky.

Mozgový strečing – lúštenie krížoviek, hádanky.

Činnostná terapia, ergoterapia, arteterapia - výroba háčkovaných dečiek, vyšívanie. Jednoduché pomocné práce v záhrade, v areáli zariadenia.

Obslužné činnosti - priebežne počas dňa.

Pobyt vonku, jesenné práce v záhrade -  v závislosti od počasia, priebežne.

Stretnutie výboru PSS – po dohode.

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)