December v CSS ORAVA

Oslavy okrúhlych narodenín, písanie listov Ježiškovi, projekt Vianočná pošta, integrácia a tanečný krúžok, deti zo ZŠ Dlhá nad Oravou, Študenti gymnázia Tvrdošín a ich hudobný Vianočný pozdrav.

#MEDIA_INCLUDE_EMPTY_blog/pracovisko-medvedzie-136/2019/A1-December-v-CSS-ORAVA#