Novoročná besiedka ASS

Aj tento rok sa v priestoroch CSS ORAVA konala novoročná besiedka pre rodičov, príbuzných našich prijímateľov dennej ambulantnej sociálnej služby. Nacvičili sme si pre nich tanec, básničky, pesničky, zahrali na hudobné nástroje a predviedli aj divadelné predstavenie. Po pestrom programe mali naši hostia pripravené malé občerstvenie, pri ktorom sme si mohli spolu zaspomínať, zrekapitulovať rok 2018 a porozprávať sa.

novorocna-besiedka-1.jpg

novorocna-besiedka-1.jpg

novorocna-besiedka-10.jpg

novorocna-besiedka-10.jpg

novorocna-besiedka-2.jpg

novorocna-besiedka-2.jpg

novorocna-besiedka-3.jpg

novorocna-besiedka-3.jpg

novorocna-besiedka-4.jpg

novorocna-besiedka-4.jpg

novorocna-besiedka-5.jpg

novorocna-besiedka-5.jpg

novorocna-besiedka-6.jpg

novorocna-besiedka-6.jpg

novorocna-besiedka-7.jpg

novorocna-besiedka-7.jpg

novorocna-besiedka-8.jpg

novorocna-besiedka-8.jpg

novorocna-besiedka-9.jpg

novorocna-besiedka-9.jpg