Kontakt

Pracovisko Medvedzie

  Funkcia    Meno    Telefón Email
Informátor-recepcia   043/5831 811  
Riaditeľ CSS ORAVA PhDr. Martin Gočala 043/5831 811 cssorava@vuczilina.sk
Vedúci úseku ekonomiky a prevádzky Ing. Michal Vróbeľ- 043/5831 839 mvrobel@vuczilina.sk

Vedúca sociálno - terapeutického úseku

Mgr. Renáta Kufová 043/5831 835 rkufova@vuczilina.sk

Vedúca ošetrovateľského úseku

Bc. Dana Pavlíková 043/5831 835 dpavlikova@vuczilina.sk
Vedúci úseku stravovania

Marián Juriňák

043/5831 815 mjurinak@vuczilina.sk
 Ambulantná sociálna služba    043/5831 840 cssorava.ambulant@vuczilina.sk  

 

 

 

Pracovisko Tvrdošín

ul.  SNP 522/30

     
Vedúca pracoviska Mgr. Iveta Erhardtová  043/5322 390   erhardtova@vuczilina.sk