Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? dodatok_1_2018_komterm.pdf ??? 11.12.2017 00:00:00
??? dodatok_5_spp.pdf ??? 16.11.2017 00:00:00
??? dodatok_6_spp.pdf ??? 16.11.2017 00:00:00
??? dodatok_.pdf ??? 16.11.2017 00:00:00
??? dodatok_1_k_rd_coop_lc_sever_03_2017.pdf ??? 30.09.2017 00:00:00
??? rd_robov_008_2017.pdf ??? 11.08.2017 00:00:00
??? rd_jendr_k_009_2017.pdf ??? 11.08.2017 00:00:00
??? rd_cba_verex_007_2017.pdf ??? 31.07.2017 00:00:00
??? rd_coop_lc_sever_003_2017.pdf ??? 31.07.2017 00:00:00
??? rd_mirutomi_005_2017.pdf ??? 31.07.2017 00:00:00
??? rd_ryba_ilina_004_2017.pdf ??? 31.07.2017 00:00:00
??? rkz_hydina_holding_002_2017.pdf ??? 31.07.2017 00:00:00
??? rd_libex_006_2017.pdf ??? 31.07.2017 00:00:00
??? dodatok_1_k_zmluve_o_odbere_brkro.pdf ??? 01.07.2017 00:00:00
??? zmluva_doch_dzkov_syst_m.pdf ??? 30.06.2017 00:00:00
??? dodatok_1_k_rkz_005_2016.pdf ??? 15.05.2017 00:00:00
??? zmluva_o_poskytovan_slu_ieb_web_pdf.pdf ??? 10.04.2017 00:00:00
??? zmluva_o_zveren_pc.pdf ??? 05.04.2017 00:00:00
??? dsi_pdf.pdf ??? 10.03.2017 00:00:00
??? rd_chlieb_pe_ivo_01_2017.pdf ??? 24.02.2017 00:00:00
??? komterm_pdf.pdf ??? 02.01.2017 00:00:00
??? bss_pdf.pdf ??? 02.01.2017 00:00:00