Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? faktury_12_2017.pdf ??? 17.01.2018 00:00:00
??? faktury_11_2017.pdf ??? 06.12.2017 00:00:00
??? faktury_10_2017.pdf ??? 07.11.2017 00:00:00
??? faktury_09_2017.pdf ??? 07.10.2017 00:00:00
??? fakt_ry_08_2017.pdf ??? 06.09.2017 00:00:00
??? fakt_ry_07_2017.pdf ??? 05.09.2017 00:00:00
??? fakt_ry_06_2017.pdf ??? 24.07.2017 00:00:00
??? fakt_ry_05_2017.pdf ??? 14.06.2017 00:00:00
??? fakt_ry_04_2017.pdf ??? 10.05.2017 00:00:00
??? fakt_ry_03_2017.pdf ??? 21.04.2017 00:00:00
??? fakt_ry_02_2017.pdf ??? 10.03.2017 00:00:00
??? fakt_ry_01_2017.pdf ??? 13.02.2017 00:00:00