Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? objednavky_12_2017.pdf ??? 18.01.2018 00:00:00
??? objednavky_11_2017.pdf ??? 05.12.2017 00:00:00
??? objednavky_10_2017.pdf ??? 10.11.2017 00:00:00
??? objednavky_09_2017.pdf ??? 20.10.2017 00:00:00
??? objedn_vky_08_2017.pdf ??? 05.09.2017 00:00:00
??? objedn_vky_07_2017.pdf ??? 05.08.2017 00:00:00
??? objedn_vky_06_2017.pdf ??? 07.07.2017 00:00:00
??? objedn_vky_05_2017.pdf ??? 10.06.2017 00:00:00
??? objedn_vky_04_2017.pdf ??? 05.05.2017 00:00:00
??? objedn_vky_03_2017.pdf ??? 20.04.2017 00:00:00
??? objedn_vky_02_2017.pdf ??? 08.03.2017 00:00:00
??? objedn_vky_01_2017.pdf ??? 05.02.2017 00:00:00