Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? dohoda_o_vykone_odbornej_praxe_ziakov.pdf ??? 19.10.2017 00:00:00
??? zmluva_o_vykonani_prac_ziakmi.pdf ??? 13.10.2017 00:00:00