Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
SPP, a.s., Bratislava Zmluva o dodávke plynu pre odberné miesto SNP č. 522 27.12.2019 11:02:24
SPP, a.s., Bratislava Zmluva o dodávke plynu pre odberné miesto SNP č. 519 27.12.2019 11:02:23
Komterm Slovensko, a.s. Žilina Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dodávke tepla č. TE 02-010/06 27.12.2019 11:01:13
ÚPSVaR Martin Zmluva 3/2019, poskytnutie vráteného zdvíhacieho zariadenia 23.12.2019 11:09:23
MTS, spol. s r.o. Krivá Darovacia zmluva, poskytnutie finančnej čiastky 23.12.2019 11:08:59
Stredoslovenská energetika, a.s Čiastková zmluva o dodávke elektriny, uzatvorená na základe RD EKS, dodávateľ Stredoslovenská energetika, Žilina 23.12.2019 01:00:00
BM WORK AGENCY Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie 21.11.2019 10:49:35
COR Waste, s.r.o., Dolný Kubín Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 18.11.2019 10:55:01
G-Elmont s.r.o. Zmluva o dielo 11.11.2019 08:22:23
Gabriela Matulová, Trstená Zmluva o dielo č. 2/2019, očalúnenie miestnosti pre bezpečný pobyt PSS 10.11.2019 10:55:11
SSE, a.s., Žilina Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 0032138152 23.10.2019 11:09:10
OVS, a.s. Dolný Kubín Dohoda o platbách k zmluve číslo : 37012 23.10.2019 10:55:02
OVS, a.s. Dolný Kubín Dohoda o platbách k zmluve číslo : 38012 21.10.2019 10:55:02
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 24.08.2019 11:09:24
INMEDIA, spol. s r.o. Zmluva EKS Rôzne potraviny I č Z201924691_Z 30.07.2019 15:38:18
INMEDIA, spol. s r.o. Zmluva EKS Rôzne potraviny č Z201922896_Z 30.07.2019 15:37:02
Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava Kúpna zmluva 0611/2019/CE, poskytnutie vyradených PC 30.07.2019 11:09:17
SHP a.s. Zmluva EKS Vajcia č.Z201922737_Z 30.07.2019 00:00:00
INMEDIA, spol. s r.o. Zmluva EKS Mlieko a mliečne výrobky č Z201922894_Z 30.07.2019 00:00:00
Viera Šrobová Rámcová dohoda dodávka Čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 30.07.2019 00:00:00
INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda Ryby a mrazená zelenina 30.07.2019 00:00:00
Lamron s.r.o. Rámcovej dohody Zemiaky čerstvé ovocie a zelenina 30.07.2019 00:00:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 28.06.2019 07:52:51
Nadácia Volkswagen Slovakia Zmluva o poskytnutí grantu č. 168/19_MA 06.06.2019 16:48:57
Darovacia zmluva Promod ORAVA Vecný dar 03.06.2019 16:43:11
Z/2019/922/XIV/JLF Zmluva o odbornej pomoci 06.05.2019 17:43:00
Hudec Roman Licenčná zmluva 30.04.2019 17:44:00
Unipharma Darovacia zmluva 26.04.2019 17:12:00
MSM Slovakia Darovacia zmluva 26.04.2019 17:11:00
Prosit Pharma Darovacia zmluva 08.04.2019 17:11:00
Shindler vytahy Úprava cien serv. služieb 29.03.2019 17:40:00
Kimberly Clark Darovacia zmluva 27.03.2019 18:11:00
vecny dar Darovacia zmluva 23.03.2019 18:11:00
Kajo Tex Darovacia zmluva 11.03.2019 18:11:00
001 2019 Ramcova dohoda 28.02.2019 17:18:00
k Zmluve DSI DATA Dodatok c 2 22.02.2019 16:45:00
UPSVR Ruzomberok Darovacia zmluva 21.02.2019 18:12:00
Ludia proti hendikepu oz Darovacia zmluva 15.02.2019 18:11:00
TZMO Slovakia Darovacia zmluva 31.01.2019 18:12:00
Pre prístup ku faktúram a objednávkam po 1.6.2018 navštívte web asseccosolutions.