Snoezelen v CSS ORAVA

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Snoezelen spočíva vo vytvorení príjemných zmyslových zážitkov v atmosfére dôvery a uvoľnenia. Zmyslové zážitky stimulujú primárne zmysly bez potreby intelektuálnej aktivity. Dôvere a uvoľneniu napomáha nedirektívny alebo splnomocňujúci prístup sprievodcu alebo opatrovateľa. Snoezelen bol pôvodne vyvinutý ako voľnočasový zážitok pre ľudí s ťažkým mentálnym a zmyslovým postihnutím, v súčasnosti má oveľa širšie využitie. Veľmi pomáha - ľuďom s hyperaktivitou alebo so sebapoškodzujúcim správaním - osobám so zmyslovým, telesným a mentálnym postihnutím – osobám s autizmom. Odkiaľ Snoezelen pochádza? Snoezelen bol vyvinutý v Holandsku so zámerom poskytnúť ľuďom so zmyslovým postihnutím alebo poruchami učenia vhodnú relaxáciu a prostredie pre trávenie voľného času. Pôvodne sa vychádzalo z presvedčenia, že všetci potrebujeme podnety. Ľudia so špeciálnymi potrebami majú tiež právo na primeranú stimuláciu. Aby sa osoby s postihnutím mohli zúčastniť na takýchto aktivitách, vyžaduje si to vytvorenie špeciálneho prostredia. Pre mnohých nejde iba o využívanie samotného zariadenia, prínosom pre nich je tiež prístup, ktorí si osvoja.