Sponzori

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí.

Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charkater :

- finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

- vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

- dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)

 

Zoznam sponzorov:

 

Rok 2019

23.01.2020 Sponzori CSS ORAVA

Rok 2018

23.01.2019 Sponzori CSS ORAVA
25.01.2019 Sponzori pre OZ pri CSS ORAVA

 

Rok 2017

24.11.2017 Sponzori 2017
07.12.2017 Sponzori pre OZ pri CSS ORAVA

Darovacie zmluvy:

07.12.2017 zmluva MSM Slovakia s.r.o. - 2
07.12.2017 zmluva MSM Slovakia s.r.o. - 1
07.12.2017 zmluva BM Work Agency s.r.o.
27.10.2017 zmluva Komterm a.s.
08.06.2017 zmluva OZ TOLAMIR
24.05.2017 zmluva VÚC- 566-obcianske-zdruzenie-pri-css-orava-2-19
12.04.2017 V3/2017

 

Rok 2016

07.11.2016 Sponzori CSS ORAVA
30.12.2016 Sponzori pre OZ pri DSS a ZpS Tvrdošín

Darovacie zmluvy:

20.12.2016 P31/2016
07.11.2016 P25/2016
15.06.2016 P18/2016
07.03.2016 P3/2016

 

Rok 2015

14.01.2016 Sponzori CSS ORAVA
03.11.2015 Sponzori pre OZ pri DSS a ZpS Tvrdošín

Darovacie zmluvy:

07.05.2015 P10/2015
27.02.2015 P3/2015

 

Rok 2014

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli nášmu zariadeniu vecným alebo finančným darom. Všetky Vaše dary budú použité pre skvalitnenie a spríjemnenie bývania a života našich klientov.

 

02.06.2014 Sponzori CSS ORAVA 1. časť
20.01.2015 Sponzori CSS ORAVA 2. časť
20.01.2015 Sponzori pre OZ pri DSS a ZpS Tvrdošín

Darovacie zmluvy:

16.12.2014 P7/2014
19.12.2014 P6/2014

 

Rok 2013

DSS a ZPS Tvrdošín je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Sme povinní hospodáriť v zmysle danného rozpočtu, ktorý je veľmi napätý. Akákoľvek pomoc je preto z Vašej strany veľkou pomocou pre našich klientov.

Ďakujeme všetkým SPONZOROM, ktorí prispeli nášmu zariadeniu vecným alebo finančným darom. Všetky Vaše dary budú použité pre skvalitnenie a spríjemnenie bývania a života našich klientov.

13.05.2013 Sponzori január - máj 2013
20.09.2013 Sponzori jún - december 2013

 

Rok 2012

12.11.2012 Sponzori 2012                                      Ďakujeme všetkým SPONZOROM, ktorí prispeli nášmu zariadeniu vecným alebo finančným darom. Všetky Vaše dary budú použité pre skvalitnenie a spríjemnenie bývania a života našich klientov.

 

Rok 2011

V roku 2011 prispeli sponzorskými darmi nasledovné fyzické osoby a spoločnosti:

Vecné dary:

 • Nealko Oravan Podbiel
 • INSPE, s. r. o. Tvrdošín
 • CBA VEREX Tvrdošín
 • Kornhauserová Monika, Trstená
 • Agrospol Svrčinovec
 • BORA, s. r. o. Bobrov
 • Pekáreň Švarc a spol. Tvdošín
 • Píla Tvrdošín
 • Peter Jendrášek Oravská Polhora
 • Pavol Kacko Tvrdošín
 • Marián Šrobá Zuberc
 • VEPY, s. r. o. Trstená
 • Technické služby Tvrdošín

Finančné dary:

 • KIMBERLY CLARK Bratislava
 • INSPE, s. r. o. Tvrdošín
 • Bella SK, s. r. o. Bratislava

Ďakujeme

 

Rok 2010

V roku 2010 prispeli sponzorskými darmi nasledovné fyzické osoby a spoločnosti:

Vecné dary:

 • Nealko Oravan Podbiel
 • INSPE, s. r. o. Tvrdošín
 • CBA VEREX Tvrdošín
 • Agrospol Svrčinovec
 • BORA, s. r. o. Bobrov
 • PRIMALEX Dolný Kubín
 • Pekáreň Švarc a spol. Tvdošín
 • Píla Tvrdošín
 • Peter Jendrášek Oravská Polhora
 • Ján Plevjak, Oravská Polhora
 • Pavol Kacko Tvrdošín
 • Marián Šrobá Zuberec
 • VEPY, s. r. o. Trstená
 • ŠKOLTOUR Levice
 • RS Oravská horáreň Hruštín
 • Technické služby Tvrdošín

Finančné dary:

 • Jozef Juriňák Zuberec
 • KIMBERLY CLARK Bratislava
 • INSPE, s. r. o. Tvrdošín
 • Akadémia vzdelávania Dolný Kubín
 • Katolícka a evanjelická farnosť Veličná
 • Bella SK, s. r. o. Bratislava
 • UKO Koleštíková Tvrdošín

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zakúpenie vírivého kúpeľa na dolné končatiny pre PSS, na dofinancovanie projektov, účasť PSS na hudobnom vystúpení.